Friday, 24 June 2011

Colours of Life

Varanasi adalah percantuman dua sungai purba yang mempunyai signifikan dalam kepercayaan Hindu.

Dipercayai oleh sebilangan penganutnya, mandi dalam sungai Ganga ini bisa menghilangkan dosa- dosa seseorang itu.

Sungai ini bukan sahaja menjadi wadah melunaskan tanggungjawab agama Hindu seperti mandi, pembakaran si mati, tempat persemadian golongan yang tidak boleh dibakar dan lain-lain, ia juga pusat aktiviti kehidupan seperti mandi manda, basuh pakaian dan aktiviti ekonomi.

Satu tempat yang sangat berbeza. Terutama maksud kebersihan, berbeza daripada apa yang aku pelajari selama ini.

Post a Comment